تاپ خبر۲۴ : با همراه بانک سینا، امکان تغییر رمز دوم کارت فراهم شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، یکی از پایه های اصلی در خریدهای اینترنتی، رمز دوم کارت (رمز اینترنتی) است که به منظور تسهیل در امور بانکی مشتریان، امکان دریافت آن از طریق همراه بانک سینا میسر […]

تاپ خبر۲۴ : با همراه بانک سینا، امکان تغییر رمز دوم کارت فراهم شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، یکی از پایه های اصلی در خریدهای اینترنتی، رمز دوم کارت (رمز اینترنتی) است که به منظور تسهیل در امور بانکی مشتریان، امکان دریافت آن از طریق همراه بانک سینا میسر شده است.
بر اساس این گزارش، رمز دوم کارت یا رمز اینترنتی از جمله ضروریاتی است که در خریدهای اینترنتی یا پرداخت قبوض مورد استفاده قرار می گیرد و مشتریان در تغییر رمزهای دوره ای که به منظور امنیت بیشتر انجام می دهند یا برای تعریف رمز جدید، می توانند از طریق نرم افزار همراه بانک سینا اقدام کنند.
گفتنی است پیش از این در کنار دریافت رمز دوم که باید از طریق دستگاه خودپرداز صورت گیرد، تغییر آن نیز از این درگاه امکان پذیر بود که با تمهیدات اندیشیده شده، برای تغییر رمز می توان از درگاه همراه بانک سینا هم استفاده کرد.
برای دریافت نسخه همراه بانک سینا از طریق وبسایت بانک به نشانی https://www.sinabank.ir/index.php می توان اقدام کرد.