تاپ خبر۲۴: مراسم معارفه قائم مقام بانک گرشگری با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری؛ در این مراسم محمد ربیع زاده به صورت رسمی به عنوان قائم مقام مدیرعامل معرفی ورسما در غیاب مدیرعامل سرپرست و عهده دار وظایف مربوطه خواهد بود. گفتنی است این انتصاب پس از طی […]

تاپ خبر۲۴: مراسم معارفه قائم مقام بانک گرشگری با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری؛ در این مراسم محمد ربیع زاده به صورت رسمی به عنوان قائم مقام مدیرعامل معرفی ورسما در غیاب مدیرعامل سرپرست و عهده دار وظایف مربوطه خواهد بود.

گفتنی است این انتصاب پس از طی مراحل قانونی و تاییدات لازم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

بر اساس این گزارش، ربیع زاده از مدیران ارشد و عضوهیات مدیره بانک صادرات بوده و در بانک گردشگری نیز به عنوان معاونت بانکی فعالیت داشته است.