پنج شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۹

کسب تندیس و لوح تقدیر نشریات توسط بانک آینده

کسب تندیس و لوح تقدیر نشریات توسط بانک آینده

تاپ خبر۲۴: نشریات بانک آینده، در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، با دریافت تندیس و لوح تقدیر، در زمره «نشریات برتر»، قرار گرفتند.

با رای هیأت داوران، متشکل از؛ جمعی از متخصصان و صاحب¬نظران عرصه ارتباطات، «پیام آینده»، نشریه رسمی و سازمانی بانک آینده، در بخش «خبر« و «گزارش»، رتبه دوم را کسب کرد. هم¬چنین؛ «ویژه¬نامه» بانک آینده که به¬صورت ماهانه، به چاپ و نشر می¬رسد نیز، رتبه نخست را به¬دست آورد.
شایان ذکر است؛ این ارزیابی، در سطح ملی، انجام شده است که نشریات بانک آینده، موفق شدند تا پس از ارزیابی و داوری¬های انجام گرفته، توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و جمعی از اساتید علوم ارتباطات و با لحاظ قرار دادن معیارهای مختلف سنجش علمی محتوا و فرم نشریات، به این رتبه دست یابند.
گفتنی است؛ «پیام آینده»، پل ارتباطی شهروندان بانک آینده، مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان است که فعالیت¬ها و عملکرد بانک آینده را، به اطلاع عموم رسانده و آئینه تمام نمایی از فعالیت¬های بانک آینده را، نشان می¬دهد.
ویژه¬نامه¬های بانک آینده نیز، به¬صورت ماهنامه، ویژه شهروندان بانک آینده، به زیور طبع، آراسته می¬شود که هدف آن، ایفای نقش درون سازمانی، به جهت ارتقای سطح آگاهی، اطلاع¬رسانی و ارائه گزارش عملکرد شهروندان بانک آینده است.

نوشته شده توسط سايت خبري تحليلي تاپ خبر 24 در یکشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۳:۰۵ ب.ظ

دیدگاه