تاپ خبر۲۴: بانک سینا با پذیرش بیشترین ضمانت نامه های بانکی در سال ۹۷ در بین بانک های کشور صاحب رتبه برتر شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در سال گذشته ۹۳ فقره انواع ضمانت نامه برای بانک های طرف همکاری با صندوق ضمانت […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا با پذیرش بیشترین ضمانت نامه های بانکی در سال ۹۷ در بین بانک های کشور صاحب رتبه برتر شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در سال گذشته ۹۳ فقره انواع ضمانت نامه برای بانک های طرف همکاری با صندوق ضمانت صنایع کوچک صادر شده که بانک سینا در این زمینه پیشتاز بوده است.

طبق این گزارش، بانک سینا با پذیرش ۲۹ فقره ضمانت نامه صندوق ضمانت صنایع کوچک به مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال رتبه اول را در این سال به خود اختصاص داده است.

گفتنی است در سال ۹۷ از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جمعاً مبلغ ۸۶۸ میلیارد ریال انواع ضمانت نامه صادر شده است.