تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری همراستا با سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در سال جاری نزدیک به ۴ هزار فقره وام ازدواج به میزان کلی ۳۹۰ میلیارد ریال، به متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری، این تعداد وام طبق فرایند تعریفی بانک مرکزی و با سرعت قابل توجه […]

تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری همراستا با سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در سال جاری نزدیک به ۴ هزار فقره وام ازدواج به میزان کلی ۳۹۰ میلیارد ریال، به متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری، این تعداد وام طبق فرایند تعریفی بانک مرکزی و با سرعت قابل توجه در اختیار متقاضیان و زوج های جوان قرار گرفت و تا پایان سال هم ادامه دارد.

گفتنی است بانک های کشور در قالب طرح ضربتی بانک مرکزی در خصوص پرداخت فوق العاده وام های ازدواج، توانستند تعداد زوج های در صف انتظار را به شکل قابل توجهی کاهش دهند و بر اساس آمار موجود، سهم بانک گردشگری در این میان بارز و قابل توجه بوده است.