تاپ خبر۲۴ :محمدتقی بهشتی مدیر شعب استان گلستان بانک ایران زمین با حضور در دفتر فرمانداری با دکتر حسینی فرماندار و بخشدار مرکزی این استان دیدار و پیرموان مسائل بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ایران زمین : در این نشست محمدتقی بهشتی ضمن معرفی پیشینه ای از […]

تاپ خبر۲۴ :محمدتقی بهشتی مدیر شعب استان گلستان بانک ایران زمین با حضور در دفتر فرمانداری با دکتر حسینی فرماندار و بخشدار مرکزی این استان دیدار و پیرموان مسائل بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ایران زمین : در این نشست محمدتقی بهشتی ضمن معرفی پیشینه ای از بانک و سهامداران به بیان کلی اهداف بانک و تشریح خدماتی که در حال حاضر به مشتریان ارائه می شود پرداختند.
مدیرشعب استان گلستان تاکید کرد: حمایت از تولید ملی جز سیاست های اصلی بانک ایران زمین است و برای حمایت از واحدهای صنعتی استان و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش این واحدها اعلام آمادگی کرد.
در پایان این نشست کارشناس بازاریابی استان شرایط فعلی بانک در استان گلستان را تشریح و بیان کرد: بانک ایران زمین با نیروهای جوان، متخصص و مشتری مدار به دنبال ارائه مشاوره و رفع موانع و ایجاد ارتباط بلند مدت با مشتریان است.