تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری در جدید ترین صورت های مالی که منتشر کرد به پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۶ پرداخت. بانک گردشگری که با ۶ هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند برای هر سهم درسال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۹۶ درآمد هر سهم را ۴۳ ریال پیش بینی کرد. این بانک سود […]

تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری در جدید ترین صورت های مالی که منتشر کرد به پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۶ پرداخت.

بانک گردشگری که با ۶ هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند برای هر سهم درسال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۹۶ درآمد هر سهم را ۴۳ ریال پیش بینی کرد. این بانک سود خالص هر سهم را مبلغ ۲۵۹ میلیارد و ۷۸ میلیون ریال اعلام کرده که این مبلغ در سال مالی ۹۵ مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال بود و این نشان می دهد که سود خالص بانک با افزایش ۱۱۶ میلیارد ریالی همراه شده است.
گفتنی است سود تسهیلات اعطایی- مشاع این بانک برای سال ۹۶ مبلغ ۳۰ هزار و۹۹۹ میلیارد ریال اعلام شده که این مبلغ در سال مالی ۹۵ حدود ۱۴٫۸ هزار میلیارد ریال بود و افزایش حدود ۱۵ هزار میلیارد ریالی در این زمینه نیز حکایت از رشد سود این بانک دارد.
بنابراین گزارش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانک مبلغ ۶۲۳۳ میلیارد ریال اعلام شده و آخرین قیمت هر سهم این بانک مبلغ ۱۲۳۱ ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم ۱۴٫۶۷ است.