تاپ خبر۲۴: آقای محمدعلی کریمی مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی ج.ا.ایران، با اعطای لوح تقدیری به آقای دکتر محمود ترابیان، مراتب تقدیر و تشکر رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران را از مشارکت فعال بانک آینده در اجرای کارزار اطلاع ‌رسانی نظام بانکی کشور با عنوان گره‌گشای تولید ابلاغ کرد. در بخشی از متن این […]

تاپ خبر۲۴: آقای محمدعلی کریمی مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی ج.ا.ایران، با اعطای لوح تقدیری به آقای دکتر محمود ترابیان، مراتب تقدیر و تشکر رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران را از مشارکت فعال بانک آینده در اجرای کارزار اطلاع ‌رسانی نظام بانکی کشور با عنوان گره‌گشای تولید ابلاغ کرد.

در بخشی از متن این تقدیر نامه آمده است:
«اینک که با لطف بیکران الهی، این نخستین تجربه اطلاع‌رسانی جمعی نظام بانکی، خوشبختانه با بازخوردهای مثبت افکارعمومی و انعکاس مؤثر رسانه‌ای مواجه شده، شایسته است مراتب تشکر و قدردانی جناب آقای دکتر ولی‌اله سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی را بابت همکاری‌های ارزشمند وصمیمانه حضرتعالی و همکاران محترم آن مجموعه در اجرای موفق و مؤثر این کمپین خدمت تان ابلاغ نمایم».
کارزار اطلاع‌رسانی گره‌گشای تولید در راستاى انجام مسئولیت¬های عمومی بانک مرکزی ج.ا.ایران درخصوص ارتقای آگاهی عمومی جامعه در زمینه امور پولی و بانکى، اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص فعالیت‌هاى بانکى روزمره عموم مردم و آگاهی‌ دهی در زمینه مسائل بانکی و اقتصادی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سازمان زیباسازی شهرداری تهران اجراشد.