تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سه ماه ابتدای امسال بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از کرونا اختصاص داده و در حال پرداخت است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، متعاقب شیوع ویروس کرونا در کشور این بانک ۸۸ […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سه ماه ابتدای امسال بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از کرونا اختصاص داده و در حال پرداخت است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، متعاقب شیوع ویروس کرونا در کشور این بانک ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده تخصیص داده که از این میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال در بخش حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی، ریلی) در حال پرداخت است.
همچنین در مدت مذکور، تعداد ۲۱ هزار و ۷ فقره تسهیلات سرمایه در گردش و هزینه ثابت نیز در راستای حمایت از بازار اشتغال به به بخش های تولیدی اختصاص یافته که ارزش آن به ۶۶ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال می رسد.
بانک ملی ایران با توجه به شیوع کرونا و لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر طی این مدت مبلغ ۶۰ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال نیز طی ۴ مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است.