تاپ خبر۲۴: معاونت انفورماتیک بانک ایران زمین در همایش سراسری مدیران گفت: در حال حاضر نقش تکنولوژی و انفورماتیک در بانکها بسیار پر اهمیت است، بطوریکه حدود ۸۵ درصد از تراکنش‌های بانکی خارج از شعبه انجام می شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین ، محمد مقدم معاونت انفورماتیک بانک ایران […]

تاپ خبر۲۴: معاونت انفورماتیک بانک ایران زمین در همایش سراسری مدیران گفت: در حال حاضر نقش تکنولوژی و انفورماتیک در بانکها بسیار پر اهمیت است، بطوریکه حدود ۸۵ درصد از تراکنش‌های بانکی خارج از شعبه انجام می شود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین ، محمد مقدم معاونت انفورماتیک بانک ایران زمین در ابتدای سخنان خود به تشریح اقدامات انجام شده در این معاونت پرداخت و اظهار داشت: بخش فناوری اطلاعات نقش بسیار سنگینی در پیشبرد اهداف بانک دارد و به عبارت دیگر موفقیت یا عدم موفقیت بانک در گرو آماده بودن بستر فناوری اطلاعات دارد.
مقدم در خصوص نقش انفورماتیک در دنیای امروز اظهار کرد: ۳۰ درصد نقدینگی ‏کشور آمریکا در دست شرکتهای دارای تکنولوژی است، که این نشانگر اهمیت این موضوع در دنیاست.
وی در خصوص ترسیم چشم انداز برای آینده گفت: شناخت محیط درونی و بیرونی، فرصت ها و تهدیدها و نقطه نظرات مدیران و نهایتاً چالشهای استراتژیک به سازمان ما کمک می کند چشم اندازی را از آینده سازمان ترسیم کنیم.
معاونت انفورماتیک بانک ایران زمین نقش انفورماتیک را در بانکهای امروز غیر قابل انکار دانست و تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد از تراکنشها خارج از شعبه است که از بستر ATM یا POS ، درگاه‌های اینترنتی، تلفن بانک، اینترنت، همراه بانک و … است که نشانگر اهمیت نقش انفورماتیک در بانکداری امروز است.
مقدم در پایان توضیحاتی را در خصوص توسعه و ترویج بانکداری الکترونیکی، چابک سازی نرم افزاری جهت طرح های آتی بانک، بالابردن دانش فنی و تخصصی همکاران، بازسازی کادر نیروهای فنی از لحاظ کیفی و کمی هم در تهران و هم در استانها، ایجاد دفتر کنترل پروژه، افزایش دستگاه‌های خودپردازها و POS ها ارائه کرد.