تاپ خبر۲۴: در سال ۹۳، سازمان تأمین اجتماعی در بخش مستمری بازنشستگی ۱۵۷ هزار و۱۰۲میلیارد و۷۱۴ میلیون ریال هزینه کرد که ۷/۶۱ درصد از هزینه های بلندمدت این سازمان را به خود اختصاص داد به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی […]

تاپ خبر۲۴: در سال ۹۳، سازمان تأمین اجتماعی در بخش مستمری بازنشستگی ۱۵۷ هزار و۱۰۲میلیارد و۷۱۴ میلیون ریال هزینه کرد که ۷/۶۱ درصد از هزینه های بلندمدت این سازمان را به خود اختصاص داد
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، ۲۵۴ هزار و۲۹۴ میلیارد و۳۳۵میلیون ریال به عنوان هزینه های بلندمدت توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته هزینه شده است.
پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی از دیگر تعهدات بلندمدت سازمان تأمین‌اجتماعی است که در این بخش مبلغ ۵۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال طی سال۹۳پرداخت شده است و این پرداخت ۲/۲۰ درصد از هزینه بلندمدت را دربر می‌گیرد.
مستمری ازکارافتادگی از دیگر مزایای قانونی قابل پرداخت به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی است که در این بخش از تعهدات بلندمدت ۸ هزار و۵۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پرداخت شده که ۴/۳ درصد از کل پرداختی‌های بلندمدت است.
سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۹۳ بابت عیدی مستمری‌بگیران نیز ۱۲هزار و ۲۰۰ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال پرداخت کرده است که ۸/۴ درصد از هزینه بلندمدت این سازمان را دربر می‌گیرد.
طی سال گذشته، همچنین مبلغ ۵هزار و ۹۹۲میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال بابت کمک هزینه سبد خانوار، ۵هزار و ۱۴۰میلیارد و ۳۹ میلیون ریال بابت کمک هزینه عایله‌مندی، ۷هزار و ۳۱۸میلیارد و ۴۸۹ میلیون ریال بابت بن، ۲هزار و ۹۱۵ میلیارد و۶۱۰ میلیون ریال بابت حق سنوات مستمری‌بگیران، یک هزار و ۷۰ میلیارد و۴۷۸ میلیون ریال بابت کمک هزینه اولاد، ۲‌هزار و ۴۴۴میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن و ۳۰۷میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال بابت کمک هزینه همسر متکفل فرزند توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شده است.