تاپ خبر۲۴: مدیرعامل شرکت فناوری شهر آوازه در تشریح خدماتی که بانک شهر همزمان با عید سعید قربان در نمایشگاه های عرضه دام عید قربان به شهروندان ارائه کرده است ، گفت: روز گذشته از مجموع ۲۲ جایگاهی که از سوی بانک شهر در مراکز نمایشگاه های عید قربان برپا شده بود، به طور کلی […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل شرکت فناوری شهر آوازه در تشریح خدماتی که بانک شهر همزمان با عید سعید قربان در نمایشگاه های عرضه دام عید قربان به شهروندان ارائه کرده است

، گفت: روز گذشته از مجموع ۲۲ جایگاهی که از سوی بانک شهر در مراکز نمایشگاه های عید قربان برپا شده بود، به طور کلی بیش از ۷ هزار تراکنش بابت عرضه دام به شهروندان در سیستم پرداخت بانک شهر ثبت شده است
به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محمد محمدپور با بیان اینکه میزان تراکنش انجام شده سال جاری نسبت به سال ۹۴ دوبرابر افزایش یافته است، تصریح کرد: همزمان با عید سعید قربان ۱۱۴ دستگاه کارتخوان به مراکز نمایشگاهی عرضه دام تحویل دادیم و ۲۲ دستگاه pin pad نیز که به شبکه شتاب وصل بودند، در جایگاه های نمایشگاه های عرضه دام عید قربان تعبیه شده بودند.
وی با تاکید بر اینکه روند ارائه خدمات بانکی درعید قربان سال جاری برای عرضه دام به شهروندان تفاوت های زیرساختی با سال های گذشته داشته است، افزود: برای نخستین بار زیرساخت های دستگاه های کارتخوان را به صورت کابل کشی در مراکز عرضه دام تعبیه کردیم تا روند ارائه خدمات به شهروندان سرعت دوچندان یابد.
محمدپور با اعلام اینکه متوسط سرعت تراکنش در نقل و انتقالات پولی امسال شهروندان در مراکز عرضه دام بانک شهر ۳ ثانیه بوده است، خاطر نشان کرد: این سرعت جابه جایی پول، جزء تراکنش های پرسرعت به حساب می آید. ضمن آنکه گفتنی است به طورکلی ۵۰ نیرو به صورت مستقیم در ارائه خدمات در این مراکز عرضه دام و واحدهای پشتیبانی و نظارت همکاری مستمر داشتند.