تاپ خبر۲۴:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۹۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ خبر داد که نسبت به سال پیش از آن ۱۶ درصد رشد داشته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ ، سید کامل تقوی نژاد روز سه شنبه در نشستی خبری گفت: سازمان امور مالیاتی کشور سال […]

تاپ خبر۲۴:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۹۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ خبر داد که نسبت به سال پیش از آن ۱۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ ، سید کامل تقوی نژاد روز سه شنبه در نشستی خبری گفت: سازمان امور مالیاتی کشور سال گذشته در مجموع ۶۶۷ هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده وصول کرد که ۹۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ است.
به گفته این مقام مسئول درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزون بر ۱۶ درصد رشد دارد.
تقوی نژاد میزان مالیات های مستقیم وصول شده در سال گذشته را ۴۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بر این اساس ۹۶ درصد از مالیات های مستقیم پیش بینی شده در بودجه محقق شد که نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۱۷ درصدی دارد.
تقوی نژاد ادامه داد: مجموع مالیات بر ارزش افزوده وصولی سال گذشته ۲۴۶ هزار میلیارد ریال بود که معادل ۸۰ درصد بودجه پیش بینی شده محقق شد و ۱۳٫۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد داشت.
به گفته وی سال گذشته ۱۱۴ هزار میلیارد ریال عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری های کشور واریز شد.
**نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالص داخلی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برخی شاخص های عملکردی نظام مالیاتی در سال ۱۳۹۴ تصریح کرد: نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در این سال ۶٫۳ درصد بود که با احتساب عوارض به ۶٫۹۸ درصد افزایش می یابد و علاوه بر آن نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری کشور ۴۸٫۹ درصد بود.
**مودیان مالیات برارزش افزوده
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ تا پایان سال گذشته ۵۴۲ هزار مودی مالیاتی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام شدند که ۷۱ هزار مودی در سال گذشته به ثبت رسید.
به گفته تقوی نژاد از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۴ تعداد هفت میلیون و ۳۱۴ هزار اظهارنامه الکترونیکی در سامانه مربوطه به ثبت رسید که یک میلیون و ۲۶۸ هزار مورد آن مربوط به سال گذشته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته مبلغ ۱۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال به عنوان استرداد به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مسترد شد.
**عارضه کدفروشی
این مقام مسئول با اشاره به عارضه کد فروشی که از دهه ۱۳۷۰ و همزمان با مفهوم کد اقتصادی به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۱۵۰۰ شرکت در این زمینه که با قصد کتمان درآمد و ایجاد درآمدهای غیرواقعی به وجود آمده اند شناسایی و عملیات آنها در تضییع حقوق دولت خنثی شده و اسامی آنها در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در دسترس است.
**صندوق مکانیزه
تقوی نژاد در ادامه گفت: سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باید به صندوق مکانیزه فروش مجهز شوند که انجام این مهم شفاف سازی مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت.
**معوقه های مالیاتی
تقوی نژاد همچنین با اشاره به معوقات و مطالبات مالیاتی، مجموع میزان معوقات را ۴۲۱ هزار میلیارد ریال عنوان کرد که اصل معوقات فقط ۱۷۸ هزار میلیارد ریال بوده و مابقی آن جرایم مربوط به معوقات است.
**اولویت سال ۱۳۹۵
وی اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری را اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان «اقدام ۹۵» نام برد که بخش عمده این طرح در بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.
** تامین نیمی از بودجه سال ۹۵ با مالیات
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: ۸۶۰ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمد مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده بود که مجلس شورای اسلامی ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر به آن اضافه کرد و با این حساب مجموع درآمد مالیاتی کشور در این سال ۸۷۰ هزار میلیارد ریال بالغ می شود که رشدی ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ دارد.
تقوی نژاد اضافه کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده ۵۰ درصد بودجه جاری کل کشور توسط درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های سال ۹۵ خاطرنشان کرد: تحقق برنامه ها در این سال با شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، وصول مطالبات و بدهی های قطعی شده و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی ممکن خواهد بود.
تقوی نژاد با اشاره به کشف ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در یک فقره پرونده در سال گذشته یادآور شد: هرچند این سازمان قصد سرکشی به حساب های مردم ندارد اما به عنوان یک سازمان حاکمیتی این حق را برای خود محفوظ داشته و برای بررسی حساب های مشکوک از آن استفاده خواهد کرد.۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی سال ۹۴ محقق شد
جامع خبر:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۹۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ خبر داد که نسبت به سال پیش از آن ۱۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش جامع خبرسید کامل تقوی نژاد روز سه شنبه در نشستی خبری گفت: سازمان امور مالیاتی کشور سال گذشته در مجموع ۶۶۷ هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده وصول کرد که ۹۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ است.
به گفته این مقام مسئول درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزون بر ۱۶ درصد رشد دارد.
تقوی نژاد میزان مالیات های مستقیم وصول شده در سال گذشته را ۴۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بر این اساس ۹۶ درصد از مالیات های مستقیم پیش بینی شده در بودجه محقق شد که نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۱۷ درصدی دارد.
تقوی نژاد ادامه داد: مجموع مالیات بر ارزش افزوده وصولی سال گذشته ۲۴۶ هزار میلیارد ریال بود که معادل ۸۰ درصد بودجه پیش بینی شده محقق شد و ۱۳٫۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد داشت.
به گفته وی سال گذشته ۱۱۴ هزار میلیارد ریال عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری های کشور واریز شد.
**نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالص داخلی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برخی شاخص های عملکردی نظام مالیاتی در سال ۱۳۹۴ تصریح کرد: نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در این سال ۶٫۳ درصد بود که با احتساب عوارض به ۶٫۹۸ درصد افزایش می یابد و علاوه بر آن نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری کشور ۴۸٫۹ درصد بود.
**مودیان مالیات برارزش افزوده
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ تا پایان سال گذشته ۵۴۲ هزار مودی مالیاتی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام شدند که ۷۱ هزار مودی در سال گذشته به ثبت رسید.
به گفته تقوی نژاد از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۴ تعداد هفت میلیون و ۳۱۴ هزار اظهارنامه الکترونیکی در سامانه مربوطه به ثبت رسید که یک میلیون و ۲۶۸ هزار مورد آن مربوط به سال گذشته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته مبلغ ۱۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال به عنوان استرداد به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مسترد شد.
**عارضه کدفروشی
این مقام مسئول با اشاره به عارضه کد فروشی که از دهه ۱۳۷۰ و همزمان با مفهوم کد اقتصادی به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۱۵۰۰ شرکت در این زمینه که با قصد کتمان درآمد و ایجاد درآمدهای غیرواقعی به وجود آمده اند شناسایی و عملیات آنها در تضییع حقوق دولت خنثی شده و اسامی آنها در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در دسترس است.
**صندوق مکانیزه
تقوی نژاد در ادامه گفت: سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باید به صندوق مکانیزه فروش مجهز شوند که انجام این مهم شفاف سازی مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت.
**معوقه های مالیاتی
تقوی نژاد همچنین با اشاره به معوقات و مطالبات مالیاتی، مجموع میزان معوقات را ۴۲۱ هزار میلیارد ریال عنوان کرد که اصل معوقات فقط ۱۷۸ هزار میلیارد ریال بوده و مابقی آن جرایم مربوط به معوقات است.
**اولویت سال ۱۳۹۵
وی اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری را اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان «اقدام ۹۵» نام برد که بخش عمده این طرح در بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.
** تامین نیمی از بودجه سال ۹۵ با مالیات
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: ۸۶۰ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمد مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده بود که مجلس شورای اسلامی ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر به آن اضافه کرد و با این حساب مجموع درآمد مالیاتی کشور در این سال ۸۷۰ هزار میلیارد ریال بالغ می شود که رشدی ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ دارد.
تقوی نژاد اضافه کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده ۵۰ درصد بودجه جاری کل کشور توسط درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های سال ۹۵ خاطرنشان کرد: تحقق برنامه ها در این سال با شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، وصول مطالبات و بدهی های قطعی شده و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی ممکن خواهد بود.
تقوی نژاد با اشاره به کشف ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در یک فقره پرونده در سال گذشته یادآور شد: هرچند این سازمان قصد سرکشی به حساب های مردم ندارد اما به عنوان یک سازمان حاکمیتی این حق را برای خود محفوظ داشته و برای بررسی حساب های مشکوک از آن استفاده خواهد کرد.