تاپ خبر۲۴ :در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته، ۴۰۳ هزار و ۳۲۲ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌ اجتماعی انجام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از سازمان تأمین‌ اجتماعی، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع اعمال جراحی انجام شده، بیش از ۱۴ درصد جراحی […]

تاپ خبر۲۴ :در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته، ۴۰۳ هزار و ۳۲۲ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌ اجتماعی انجام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از سازمان تأمین‌ اجتماعی، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع اعمال جراحی انجام شده، بیش از ۱۴ درصد جراحی بزرگ، بیش از ۳۸ درصد جراحی متوسط و ۴۷ درصد جراحی کوچک بوده است.
بر همین اساس، در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته، ۷۳۰هزار و ۷۹۷ نفر در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی بستری شدند که بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با تعداد ۵۸۲ هزار و ۶۶۶ نفر (معادل ۸۰ درصد) بیشترین آمار بستری‌شدگان بودند.
بر اساس این گزارش، بیمه‌شدگان خدمات درمانی ۱۰۹ هزار و ۲۸۶ نفر، نیروهای مسلح ۱۱هزار و ۶۰۵ نفر، بیماران فاقد بیمه درمانی ۱۶هزار و ۴۶۳ نفر، سایر بیمه‌ها ۹ هزار و۵۶۱ نفر و کمیته امداد یک هزار و ۲۱۶ نفر از دیگر گروه‌های بستری در مراکز درمانی تامین اجتماعی به تفکیک بیمه‌های درمانی را در همین مدت تشکیل می دهند.