تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، بیش از هفت هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مزدوجین کشور پرداخت کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این حجم از تسهیلات به ۲۵۲ هزار و ۶۱۶ […]

تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، بیش از هفت هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مزدوجین کشور پرداخت کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این حجم از تسهیلات به ۲۵۲ هزار و ۶۱۶ نفر پرداخت گردید و این در حالی است که مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداختی این بانک در مدت مذکور بیش از ۱۷ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال بوده است.
همچنین در این مدت در جهت تأمین نیازهای خرد مالی هموطنان بالغ بر سه هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی، بیش از سه هزار و ۸۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی و حدود یک هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری پرداخت گردیده است.
پرداخت بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، حدود ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه تعمیر مسکن، بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه درمان و بیماری و حدود ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی از دیگر فعالیت های بانک ملی ایران در این مدت بود.