تاپ خبر۲۴ :بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری بیش از یک میلیون فقره تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه ها تخصیص داده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و… بخش هایی هستند […]

تاپ خبر۲۴ :بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری بیش از یک میلیون فقره تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه ها تخصیص داده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و… بخش هایی هستند که سهمی را از سبد اعتباری این بانک به خود اختصاص داده اند و در مجموع طی هفت ماه ابتدای امسال، بنگاه های اقتصادی این بخش ها یک میلیون و ۲۶ هزار و ۴۸۳ فقره تسهیلات به ارزش ۹۶۷ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال دریافت کرده اند.

سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی طی این مدت، بالغ بر ۵۵ هزار و ۳۹ فقره به ارزش ۴۱ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال بوده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۱۱ هزار و ۸۶ میلیارد ریال تسهیلات در ۲۵ هزار و ۶۴۸ فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است.

همچنین این بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور در مدت مذکور بالغ بر ۲۲۱ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال تسهیلات در ۲۹ هزار و ۷۷۶ فقره پرداخت کرده است.

بنگاه های بخش بازرگانی نیز ۱۱۱ هزار و ۵۲۴ فقره تسهیلات به ارزش ۱۲۷ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال دریافت کرده اند.

همچنین سهم بخش خدمات نیز از مجموع این تسهیلات ۸۰۴ هزار و ۲۷۵ فقره به ارزش ۵۶۳ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال و سهم بخش صادرات نیز ۲۲۱ فقره به ارزش یک هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال بوده است.