تاپ خبر۲۴:همراه اول به عنوان اولین اپراتور ایرانی، موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از چند روز ارزیابی، استماع گزارش تیم ممیزی و اتمام ممیزی خارجی استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) در حوزه IPBB، صلاحیت همراه اول […]

تاپ خبر۲۴:همراه اول به عنوان اولین اپراتور ایرانی، موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از چند روز ارزیابی، استماع گزارش تیم ممیزی و اتمام ممیزی خارجی استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) در حوزه IPBB، صلاحیت همراه اول برای اخذ گواهی ۲۷۰۰۱ISO مورد تأیید قرار گرفت.
همراه اول اولین اپراتور تلفن همراه کشور است که تاکنون موفق به دریافت گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) شده است.
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با دید جامع به همه جوانب امنیتی و رویکرد راهبردی به جای رویکرد پروژه ای به امنیت اطلاعات، بدنبال تداوم کسب و کار و کاهش خسارات است.