تاپ خبر۲۴:یکصد و شصت و سومین گردهمایی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران، با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و اندیشمندان روابط‌عمومی برگزار خواهد شد. بر اساس این خبر، در این گردهمایی آقای دکتر تربتی استاد دانشگاه، پیرامون موضوع “مدیریت روابط مشتری و رسانه‌های اجتماعی” سخنرانی خواهد کرد. گفتنی است این جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۶ آذر […]

تاپ خبر۲۴:یکصد و شصت و سومین گردهمایی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران، با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و اندیشمندان روابط‌عمومی برگزار خواهد شد.
بر اساس این خبر، در این گردهمایی آقای دکتر تربتی استاد دانشگاه، پیرامون موضوع “مدیریت روابط مشتری و رسانه‌های اجتماعی” سخنرانی خواهد کرد.
گفتنی است این جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۶ آذر سال ۱۳۹۲، از ساعت ۱۶ در محل فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف‌آباد)، خیابان ۲۱، پارک شفق برگزار خواهدشد.
حضور اساتید روابط‌عمومی، کارشناسان و اصحاب رسانه در این گردهمایی آزاد است.