تاپ خبر۲۴: علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: همزمان با اجرای برجام و لغو تحریم ها ١۴ فقره ال سی به مبلغ ١٠٠ میلیون یورو توسط این بانک گشایش یافت. افخمی افزود تامین مالی و گشایش اسناد ارزی توسط بانک صنعت و معدن در روزهای آتی روند صعودی […]

تاپ خبر۲۴: علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: همزمان با اجرای برجام و لغو تحریم ها ١۴ فقره ال سی به مبلغ ١٠٠ میلیون یورو توسط این بانک گشایش یافت.

افخمی افزود تامین مالی و گشایش اسناد ارزی توسط بانک صنعت و معدن در روزهای آتی روند صعودی پیدا خواهد کرد .
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تسریع کرد اکنون که برجام اجرایی شده است قطعا همکاری ما با موسسات مالی و بانکی دنیا به صورت گسترده افزایش خواهد یافت و ما می توانیم با استفاده از فرصت مهم پیش آمده که نتیجه تلاش دولتمردان دستگاه دیپلماسی کشور است در خدمت رسانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی نقش کارآمدتری را ایفا کنیم.
وی گفت با توجه به اینکه در دوران تحریم سیستم بانکی بیشترین فشار را تحمل کرده است با برطرف شدن این تحریم های ظالمانه قطعا بانک صنعت و معدن جذب سرمایه خارجی را به صورت اساسی و با اولویت انجام خواهد داد و سرمایه جذب شده در اختیار بخش های تولیدی قرار خواهد گرفت .