تاپ خبر۲۴:دکتر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از عملکرد مدیران و کارکنان بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای در بخش مسکن قدردانی کرد. سخن می گفت با بیان این مطلب و با ابراز رضایت از عملکرد بانک مسکن در اجرای سیاست‌های دولت گفت: درسال ۱۳۹۴ اگر همگرایی […]

تاپ خبر۲۴:دکتر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از عملکرد مدیران و کارکنان بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای در بخش مسکن قدردانی کرد.
سخن می گفت با بیان این مطلب و با ابراز رضایت از عملکرد بانک مسکن در اجرای سیاست‌های دولت گفت: درسال ۱۳۹۴ اگر همگرایی کافی و وافی بین سیاست‌های دولت و دستگاهها و نهادهایی که این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند وجود داشته باشد می‌توانیم به سیاست‌های مورد توجه هیأت وزیران و رئیس جمهور و انتظارات مردم دست پیدا کنیم.
دکتر نوبخت با اشاره به اینکه سیاست دولت در اقتصاد شتاب بخشیدن به خروج از رکود است افزود: خروج از رکود همیشه با سیاست‌های انبساطی اعم از سیاست‌های انبساط پولی و مالی همراه است اما ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای شرایط تورمی عمدتاً از سیاست‌های انقباضی برخوردار باشیم.
وی یادآور شد: بخش‌هایی که نیازمند انبساط و انقباض پولی و مالی هستند در سیاست‌های دولت تعیین شده است.
دکتر نوبخت با اشاره به اینکه دولت مصمم است در سال ۱۳۹۴ به تولید مسکن توجه کند گفت: برنامه دولت در سال جاری ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است.
وی سیاست‌گذاری بانک مسکن در سال ۱۳۹۴را مطلوب و در راستای سیاست‌های دولت عنوان کرد.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه داشتن سیاست‌های خوب شرط لازم بوده ولی کافی نیست تصریح کرد:کفایت این است که همگرایی در اجرای این سیاست‌ها داشته باشیم و کارکنان کارآزموده بانک مسکن می‌توانند این سیاست‌ها را محقق کنند.