تاپ خبر۲۴: گزارش« تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۴ » که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

تاپ خبر۲۴: گزارش« تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۴ » که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.