تاپ خبر ۲۴ :همزمان با سفر رئیس جمهور محترم به کردستان جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان با حضور دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی در محل اداره امورشعب بانک ملی ایران برگزار شد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت پذیرش مسئولیت تأمین مالی مناسب از محل منابع بانک ها جهت ایجاد […]

تاپ خبر ۲۴ :همزمان با سفر رئیس جمهور محترم به کردستان جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان با حضور دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی در محل اداره امورشعب بانک ملی ایران برگزار شد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت پذیرش مسئولیت تأمین مالی مناسب از محل منابع بانک ها جهت ایجاد رشد و جهش در اقتصاد این استان تأکید کرد.
قبل از سخنان رئیس کل، دکتر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رییس شورای هماهنگی بانک های کشور، از حمایت و پشتیبانی جدی دکتر سیف از بانک ها قدردانی کرد.
دکتر همتی تأکید کرد: سیاست های مدبرانه و اقدامات بانک مرکزی در دوره مسوولیت دکتر سیف برای شفاف سازی امور مالی بانک ها و هدایت آنها در جهت پشتیبانی جدی از تولید و توسعه اقتصادی کشور قابل تقدیر است. در این نشست که چند تن از مدیران عامل بانک های کشور نیز حضور داشتند مسائل و مشکلات بانک های استان و راهکارهای موثر بانک ها در توسعه اقتصادی استان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.