تاپ خبر۲۴ :کارکنان بانک ملی ایران به منظور ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و ترویج حقوق شهروندی در حرکتی ابتکاری و خودجوش اقدام به راه‌اندازی کمپین‌های اجتماعی با موضوعات مختلف کرده‌اند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملی ایران، در این کمپین‌ها که با هشتگ #از_ خانواده_ بانک_ ملی_ ایران_ هستم صورت گرفته است، کارکنان این […]

تاپ خبر۲۴ :کارکنان بانک ملی ایران به منظور ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و ترویج حقوق شهروندی در حرکتی ابتکاری و خودجوش اقدام به راه‌اندازی کمپین‌های اجتماعی با موضوعات مختلف کرده‌اند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملی ایران، در این کمپین‌ها که با هشتگ #از_ خانواده_ بانک_ ملی_ ایران_ هستم صورت گرفته است، کارکنان این بانک در مناسبت‌های مختلف اجتماعی، عموم افراد جامعه را به انجام فعالیت‌های مثبت اجتماعی، فرهنگی و . . . تشویق و ترغیب می‌کنند . تا کنون ۲ کمپین #نه_ به_ چهارشنبه‌_سوری_خطرناک و #کاری_نمی‌کنم_که_به_قانون_زمین_بر_بخورد در ارتباط با روز طبیعت در راستای این موضوع انجام شده که با اقبال عمومی مواجه شده است و گروه‌های مختلف جامعه با مشارکت در این کمپین‌ها حمایت خود را از این حرکت پسندیده اعلام کرده‌اند.