تاپ خبر۲۴:همزمان با افزایش کیفیت سامانه ها و توسعه بهتر خدمات الکترونیک بانک سینا، استقبال مشتریان از این خدمات روند صعودی طی کرده است. استقبال از این خدمات به نحوی است که در پایان اسفند ۱۳۹۳ کمتر از ۸ درصد تراکنش های بانکی در بانک سینا به صورت حضوری انجام شده و مابقی از طریق […]

تاپ خبر۲۴:همزمان با افزایش کیفیت سامانه ها و توسعه بهتر خدمات الکترونیک بانک سینا، استقبال مشتریان از این خدمات روند صعودی طی کرده است.
استقبال از این خدمات به نحوی است که در پایان اسفند ۱۳۹۳ کمتر از ۸ درصد تراکنش های بانکی در بانک سینا به صورت حضوری انجام شده و مابقی از طریق درگاه های الکترونیک و به صورت مکانیز بوده است. همچنین تعداد اسناد در بانک در بازه ۳ ساله منتهی به سال ۹۳ از تعداد ۹/۹ میلیون سند در اسفند ۹۰ به ۳۴ میلیون سند در اسفند ۹۳ رسیده است.
توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد تنوع در سبد محصولات در کنار ارتقاء امنیت این خدمات از جمله سیاست های اصلی بانک سینا در سال های اخیر بوده و در این راستا اقدامات موثری برداشته شده که از آن جمله می توان به بهره برداری از خدمات همبانک، سیناسل، کارپوشه حقوقی، فرابانک، همراه بانک، اینترنت بانک و بسیاری خدمات دیگر اشاره کرد.