تاپ خبر۲۴:محسن دارایی مدیر و سخنگوی پروژه خرید تضمینی گندم و برنج بانک سپه گفت: کلیه مطالبات کشاورزان گندمکار به حساب های آنها واریز شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه قسمت عمده ای از مبالغ ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی از ۷۲۰ تومان به ۸۰۰ برای گندم معمولی و ۷۵۰ تومان […]

تاپ خبر۲۴:محسن دارایی مدیر و سخنگوی پروژه خرید تضمینی گندم و برنج بانک سپه گفت: کلیه مطالبات کشاورزان گندمکار به حساب های آنها واریز شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه قسمت عمده ای از مبالغ ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی از ۷۲۰ تومان به ۸۰۰ برای گندم معمولی و ۷۵۰ تومان به ۸۳۰ تومان برای گندم دوردوم نیز به حساب آنها واریز شده است افزود: مابقی مطالبات کشاورزان از این بابت نیز به مجرد ارسال اطلاعات از سوی مراکز خرید به حساب های مربوط واریز خواهد شد.
دارایی افزود: در سال جاری در حدود ۴٫۸ میلیون تن گندم به ارزش تقریبی ۳۹ هزار میلیارد ریال از کشاورزان ۳۰ استان کشور خریداری شده است که در این میان بیشترین میزان خرید در استان های خوزستان، فارس و گلستان به ترتیب با ۷۲۲ ، ۶۶۶ و ۵۲۱ هزار تن صورت پذیرفته است.
وی اظهار داشت: این میزان خرید در ۶۷۸ مرکز خرید و طی حدود ۷۰۵ هزار محموله به وقوع پیوسته است.
دارایی با ذکر این نکته که قیمت خرید برای سال ۱۳۹۳ از افزایش مطلوبی برخوردار می باشد اظهار امیدواری کرد که اعلام این نرخ در فصل کاشت منجر به ارتقای انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید گردد.