تاپ خبر۲۴: بانک سینا رتبه دوم نظام بانکی در شاخص های عملکردی شبکه شتاب را کسب کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمینه عملکرد ماهانه بانک ها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب در سال ۹۴، بانک سینا رتبه […]

تاپ خبر۲۴: بانک سینا رتبه دوم نظام بانکی در شاخص های عملکردی شبکه شتاب را کسب کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمینه عملکرد ماهانه بانک ها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب در سال ۹۴، بانک سینا رتبه دوم نظام بانکی در شاخص تراکنش های موفق به کل تراکنش را با ۹۹٫۴۴ درصد به خود اختصاص داده است.
همچنین طبق این گزارشها به صورت میانگین بانک ها و موسسات عضو شبکه شتاب، جریمه ای معادل ۱۸٫۶۳ ریال به ازای هر تراکنش در شبکه پرداخت نموده اند که مبلغ پرداختی بانک سینا به ازای هر تراکنش کمتر از یک ریال بوده است و از این نظر نیز دارای رتبه دوم در شبکه شتاب است. گفتنی است این مبلغ با توجه به تراکنش های ناموفق هر یک از اعضا محاسبه می گردد.
عملکرد بانک سینا در این شاخص ها در مقایسه با سال ۹۳ حاکی از رشد و طی مسیر تعالی است که این امر نتیجه اجرای سیاست های مراقبتی و انجام سرمایه گذاری های مطلوب جهت ارتقاء کیفیت خدمات به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک بوده است.