تاپ خبر۲۴: مقایسه عملکرد بانک سینا و سایر بانک های عضو شبکه شتاب بر اساس آمار بانک مرکزی، حاکی از جایگاه مطلوب این بانک از لحاظ کیفیت ارائه خدمات کارت بین بانکی همانند سنوات گذشته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بازنگری در روال ها و پایش مستمر وضعیت […]

تاپ خبر۲۴: مقایسه عملکرد بانک سینا و سایر بانک های عضو شبکه شتاب بر اساس آمار بانک مرکزی، حاکی از جایگاه مطلوب این بانک از لحاظ کیفیت ارائه خدمات کارت بین بانکی همانند سنوات گذشته است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بازنگری در روال ها و پایش مستمر وضعیت سیستم های بانکداری الکترونیک، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر از سوی بانک سینا را فراهم ساخته به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، این بانک در ۶ ماهه اول سال جاری، از لحاظ درصد تراکنش های موفق رتبه دوم را در بین سایر بانک های عضو شبکه شتاب کسب نموده است.
بر اساس این گزارش، بانک سینا در شاخص جریمه به ازای هر تراکنش ناموفق در زمره بانک های کمترین پرداخت کننده جرایم بوده و رتبه دوم را در بین سایر بانک ها در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ کسب نموده است. این در حالی است که بانک سینا در سال ۹۳ نیز موفق به کسب رتبه سوم از لحاظ کمترین پرداخت جرایم در مقایسه با سایر بانک ها شده است.
توجه به ساختار های بانکداری الکترونیک و تلاش برای ارتقا و بهبود این خدمات از جمله سیاست ها و استراتژی های اصلی بانک سینا به عنوان ارائه دهنده متنوع ترین خدمات بانکداری الکترونیک محسوب می شود.