تاپ خبر۲۴:بر اساس توافقنامه ای که بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شد، کلیه کتاب های دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در طی سال های گذشته و آتی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تحویل می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد […]

تاپ خبر۲۴:بر اساس توافقنامه ای که بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شد، کلیه کتاب های دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در طی سال های گذشته و آتی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تحویل می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، این توافق نامه به منظور غنی سازی سازمان و استفاده بهینه از کتاب های برگزیده سال توسط علاقه مندان و پژوهشگران، به امضای دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دکتر علی اسماعیلی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

بر اساس این توافق نامه قرار است این کتاب ها در تالار اسلام شناسی و ایران شناسی و با نام معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نگهداری و به پژوهشگران ارائه شود.

هم چنین  قرار است دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در اختیار معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.