تاپ خبر۲۴: بانک سپه در راستای سیاستهای اقتصادی دولت و بمنظور همراهی با کاهش نرخ تورم، کمک به بخش تولید و تقویت آن بر مبنای اقتصاد مقاومتی نرخ سود خود را کاهش داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سپه براساس مصوبه هیات مدیره بانک سپه، نرخ سود سپرده های این بانک از ۳۱ خردادماه […]

تاپ خبر۲۴: بانک سپه در راستای سیاستهای اقتصادی دولت و بمنظور همراهی با کاهش نرخ تورم، کمک به بخش تولید و تقویت آن بر مبنای اقتصاد مقاومتی نرخ سود خود را کاهش داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سپه براساس مصوبه هیات مدیره بانک سپه، نرخ سود سپرده های این بانک از ۳۱ خردادماه سال جاری به این شرح است:
سپرده بلند مدت یکساله ۱۵ درصد
سپرده کوتاه مدت (روزشمار) ۱۰ درصد
سپرده کوتاه مدت سه ماهه (۹۰ روزه) ۱۴٫۸ درصد
سپرده کوتاه مدت چهار ماه (۱۲۰ روزه) ۱۴٫۸ درصد
سپرده کوتاه مدت شش ماهه (۱۸۰ روزه) ۱۴٫۸ درصد
سپرده کوتاه مدت نه ماهه (۲۷۰ روزه) ۱۴٫۹ درصد