تاپ خبر۲۴: مدیرکل امورفنی بیمه شدگان با اشاره به مزایای ایجاد پرونده فنی الکترونیک گفت: کاهش زمان پاسخگویی از دستاوردهای مهم این طرح است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری درهمایش منطقه ای سیستم پرونده فنی الکترونیک در همدان، تنوع درارائه خدمات بیمه ای ، […]

تاپ خبر۲۴: مدیرکل امورفنی بیمه شدگان با اشاره به مزایای ایجاد پرونده فنی الکترونیک گفت: کاهش زمان پاسخگویی از دستاوردهای مهم این طرح است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری درهمایش منطقه ای سیستم پرونده فنی الکترونیک در همدان، تنوع درارائه خدمات بیمه ای ، فرسودگی پرونده های کاغذی ،مفقود شدن پرونده واوراق آن ، در دسترس ارباب رجوع قرار گرفتن پرونده، کمبود فضای فیزیکی وامکانات بایگانی را ازالزامات وضرورت های ایجاد پرونده فنی الکترونیک دانست.
وی افزایش امنیت سیستم را یکی دیگر از مزایای این طرح اعلام کرد و افزود: دراین زمینه از سال ۹۱ پروژه ایجاد پرونده فنی الکترونیک آغاز شد ودرسال ۹۲ با پایلوت قرار گرفتن چند شعبه این کار درفاز عملیاتی قرار گرفت.
نصیری ادامه داد: با راه اندازی این پروژه درسراسر کشور تجمیع سوابق بیمه شدگان به صورت مطلوبتری انجام می شود.
وی با بیان اینکه تمامی اوراق وپروندهای بیمه شدگان دربایگانی ها نگهداری می شود، گفت: حفظ ونگهداری پرونده های بیمه شدگان مورد توجه قرار گرفت.
گفتنی است، در همایش یک روزه سیستم پرونده فنی الکترونیک، کارشناسان حوزه امور بیمه شدگان ، نامنویسی وحسابهای انفرادی وفرابری داده های ستاد مرکزی واستانها وادارات کل آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل ، البرز ، ایلام ، شرق تهران ، غرب تهران ، شهرستانهای تهران ، زنجان ، قزوین ، کردستان ، کرمانشاه ، گیلان ، گلستان ، مازندران و همدان حضور داشتند.