تاپ خبر۲۴: نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حضور بانک شهر درحمایت از برگزاری نمایشگاه های کتاب را در بهبود وضعیت فرهنگی بسیار حائز اهمیت دانست و از دست اندرکاران این اقدام فرهنگی مهم قدردانی کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، سید ابراهیم امینی با بیان این مطلب […]

تاپ خبر۲۴: نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حضور بانک شهر درحمایت از برگزاری نمایشگاه های کتاب را در بهبود وضعیت فرهنگی بسیار حائز اهمیت دانست و از دست اندرکاران این اقدام فرهنگی مهم قدردانی کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، سید ابراهیم امینی با بیان این مطلب اظهار کرد:این بانک همواره تعامل مناسبی با مدیریت شهری داشته است و با حمایت از برگزاری چنین نمایشگاه هایی، توانسته نقش خود را در این رویکرد بزرگ فرهنگی که در بسیاری موارد مظلوم واقع شده است، به خوبی ایفا کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در بازخوردی که طی سال های گذشته و همچنین امسال، از مراجعان نمایشگاه کتاب دریافت شده ، مردم از خدمات این بانک ابراز رضایت کرده اند که این موضوع قابل تحسین است.
امینی با بیان این که عملکرد بانک شهر نسبت به سایر بانک های عامل در سال های گذشته بسیار بهتر بوده است، تصریح کرد: اقدامات این بانک در تسهیل دسترسی به خدمات بانکی بسیار مهم بوده و همین موضوع موجب ترغیب مردم برای مراجعه به چنین فضای فرهنگی شده است.