تاپ خبر۲۴: رئیس دایره اعتبارات و مسئول روابط عمومی مدیریت شعب استانهای غرب کشور در همایش هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه به عنوان نفر اول رشته خوشنویسی انتخاب شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی ایران زمین : محمود ارباب پوری رئیس دایره اعتبارات و مسئول روابط عمومی مدیریت شعب استانهای غرب کشور […]

تاپ خبر۲۴: رئیس دایره اعتبارات و مسئول روابط عمومی مدیریت شعب استانهای غرب کشور در همایش هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه به عنوان نفر اول رشته خوشنویسی انتخاب شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی ایران زمین : محمود ارباب پوری رئیس دایره اعتبارات و مسئول روابط عمومی مدیریت شعب استانهای غرب کشور در همایش هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه تحت عنوان “سیرهنرانقلاب اسلامی” مقام اول این همایش در رشته خوشنویسی را کسب کرد.
ارباب پوری دارای مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران است که اثر وی در این دور از مسابقات به عنوان اثر برگزیده جشنواره توسط داوران انتخاب و به ایشان لوح تقدیر داده شد.