تاپ خبر۲۴: معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان و بیمه شدگان حق بیمه را حداقل ۷۲ ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت، ارسال و پرداخت کنند تا امکان ارائه خدمات آنی صدور و تمدید دفترچه های درمانی فراهم شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، […]

تاپ خبر۲۴: معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان و بیمه شدگان حق بیمه را حداقل ۷۲ ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت، ارسال و پرداخت کنند تا امکان ارائه خدمات آنی صدور و تمدید دفترچه های درمانی فراهم شود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا افزود: برخی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی، علیرغم مهلت زمانی زیادی که برای پرداخت حق‌بیمه در نظر گرفته شده است، پرداخت حق‌ بیمه را به آخرین روز مقرر موکول می‌کنند وبه این دسته از مخاطبان، توصیه می شود برای دریافت سریع خدمات، حق بیمه را قبل از هفته آخر هر ماه ارسال و پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: امکان پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک‌های رفاه کارگران، تجارت، ملی، ملت، صادرات، کشاورزی و سپه فراهم شده است و از آنجا که شناسه پرداخت در هر ماه با ماه بعد متفاوت است، نمی‌توان از شناسه مندرج بر روی یک برگ پرداخت برای پرداخت حق‌بیمه در ماه‌های بعد استفاده کرد.
زدا گفت: به هنگام پرداخت حق بیمه، ثبت شناسه ۱۷ رقمی مندرج در برگ پرداخت که مختص ذینفع و شامل اطلاعاتی از قبیل کد شعبه مربوطه، سال و ماه مورد نظر است با دقت انجام شود تا دریافت خدمات تسهیل و تسریع یابد.
معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: پرداخت به موقع حق بیمه زمینه ساز ارتقاء خدمات و تعهدات به ذینفعان سازمان است.