تاپ خبر۲۴:تنوع محصولات بانک سینا در حوزه بانکداری الکترونیک، دسترسی آسان هموطنان به استفاده از این خدمات را فراهم ساخته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، نگاهی به عملکرد این بانک در مرداد ماه حاکی از افزایش تعداد کاربران سامانه های نوین و خدمات قابل ارائه از طریق این […]

تاپ خبر۲۴:تنوع محصولات بانک سینا در حوزه بانکداری الکترونیک، دسترسی آسان هموطنان به استفاده از این خدمات را فراهم ساخته است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، نگاهی به عملکرد این بانک در مرداد ماه حاکی از افزایش تعداد کاربران سامانه های نوین و خدمات قابل ارائه از طریق این سامانه ها است، به گونه ای که در مقایسه با پایان سال قبل، کاربران اینترنت بانک معادل ۸ درصد، پیام کوتاه ۱۰ درصد و همراه بانک ۱۲ درصد رشد داشته است.
همچنین کاربران سامانه همبانک ۶ درصد و سیناسل ۸ درصد رشد داشته است. با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک که امروزه به سرعت در حال تغییر و گسترش است، امکان انجام سریع و بدون وقفه خدمات بانکی در تمام ساعات شبانه روز فراهم شده است.