تاپ خبر۲۴ : روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در مجموع بیش از ۹۶ هزار قطعه سکه به صورت قطعی با روش جدید در واحدهای بانک ملی ایران پیش فروش شد. به گزارش تاپ خبر ۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران ، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، پیش فروش سکه تمام بهار آزادی با […]

تاپ خبر۲۴ : روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در مجموع بیش از ۹۶ هزار قطعه سکه به صورت قطعی با روش جدید در واحدهای بانک ملی ایران پیش فروش شد.

به گزارش تاپ خبر ۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران ، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، پیش فروش سکه تمام بهار آزادی با روش جدید برای سررسید شش ماهه به نرخ ۱۴ میلیون ریال و برای سررسید یک ساله به نرخ ۱۳ میلیون ریال از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه در ۱۱۳۱ شعبه منتخب بانک آغاز شد.

روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه یک هزار و ۱۱۰ درخواست پیش خرید برای ۱۱ هزار و ۶۱۴ قطعه سکه با سر رسید شش ماهه و ۴۴هزار و ۴۶۵ قطعه سکه با سر رسید یکساله به صورت قطعی ثبت شد.

روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه نیز یک هزار و ۷۰۲ درخواست پیش خرید برای نه هزار و ۸۹۲ قطعه سکه با سر رسید شش ماهه و ۳۰ هزار و ۳۵۴ قطعه سکه با سر رسید یکساله به صورت قطعی ثبت شد.

بر این اساس روز یکشنبه و دوشنبه این هفته در مجموع ۹۶ هزار و ۳۲۵ قطعه سکه پیش فروش شد.

حراج سکه در بانک کارگشایی نیز طبق روال سابق در روزهای زوج ادامه دارد، به طوری که تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار قطعه سکه در این واحد به صورت نقدی فروخته شده است.