تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در تداوم سیاست های محوری دولت تدبیر وامید در جهت حمایت از جوانان و گسترش سنت حسنه ازدواج از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۵ر۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است . به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در تداوم سیاست های محوری دولت تدبیر وامید در جهت حمایت از جوانان و گسترش سنت حسنه ازدواج از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۵ر۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است .

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران ، از این میزان تسهیلات ازدواج وتهیه جهیزیه بیش از ۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ و حدود ۱۰ هزارمیلیارد ریال برای سال ۱۳۹۳ ونزدیک ۹ هزار میلیارد ریال مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده است .
ضمناً بانک ملی ایران بیش از ۲ر۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون به مزدوجین پرداخت نموده است که از این میزان تسهیلات ۲۵۰ میلیارد ریال مربوط به فروردین ماه ، ۴۸۲ میلیارد ریال مربوط به اردیبهشت ماه و بیش از ۵۲۳ میلیارد ریال و ۹۸۴ میلیارد ریال به ترتیب در خرداد و تیر ماه سال جاری پرداخت نموده است . پرداخت وام ازدواج در راستای حمایت بانک در ترویج این سنت حسنه از سیر صعودی مطلوبی برخوردار است .