تاپ خبر۲۴:بی شک اولین مبدعان نظریات نوین در حوزه ارتباطات و خالقان روابط عمومی در سازمان ها با نگریستن به وضعیت پیچیده و غامض ارتباطات انسانی در دهه های اخیر که محصول رشد و گسترش غیرقابل تصور ابزارهای ارتباطی است به شگفت در می آمدند. حال مقولاتی نظیر دهکده جهانی امری قدیمی به شمار می […]

تاپ خبر۲۴:بی شک اولین مبدعان نظریات نوین در حوزه ارتباطات و خالقان روابط عمومی در سازمان ها با نگریستن به وضعیت پیچیده و غامض ارتباطات انسانی در دهه های اخیر که محصول رشد و گسترش غیرقابل تصور ابزارهای ارتباطی است به شگفت در می آمدند.

حال مقولاتی نظیر دهکده جهانی امری قدیمی به شمار می آید. با ابزارهای نوین ارتباطی گویا انسان ها همگی در یک خانه گرد هم آمده اند.

در چنین فضای گسترده ای است که فعالیت کارشناسان حوزه ارتباطات و روابط عمومی حقیقتاً به هنر می ماند؛ حرکت در میان امواج متلاطم اطلاعاتی که در میان رسانه های بی شمار و متنوع در گردش است و در عین حال، اثربخشی و حتی مهار این رود خروشان.

اینجانب فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی را به نخبگان، اساتید، کارشناسان و سایر فعالان ارجمند در این حوزه ها تبریک عرض نموده، پیشرفت و اعتلای هرچه بیش تر ایران اسلامی را در سایه مساعی ارزشمند ایشان آرزومندم.

علیرضا حیدرآبادی پور
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک سرمایه