تاپ خبر۲۴: در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و براساس برنامه های دولت تدبیر و امید، به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاستهای راهنمای عمل بانک ملت در دستور کار قرار گیرد. این سیاستها مبنای عمل، بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک کشور در نیل به یک اقتصاد ملی مقاوم، مستحکم و شکوفاست براین […]

تاپ خبر۲۴: در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و براساس برنامه های دولت تدبیر و امید، به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاستهای راهنمای عمل بانک ملت در دستور کار قرار گیرد.

این سیاستها مبنای عمل، بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک کشور در نیل به یک اقتصاد ملی مقاوم، مستحکم و شکوفاست براین اساس تمامی بخش های بانک باید به نحوی عمل کنند که بانک در مسیر تقویت زیرساختهای یک اقتصاد درونزا و برون گرا، پویا و پیشرو، عدالت بنیان و متکی به دانش و فن آوری گام بردارد. بانکها در شکل گیری یک اقتصاد ملی قوی و با پشتوانه محکم که مصون از آسیب ها و تلاطم ها و به دور از وابستگی های بیرونی باشد دارای نقش بسزایی هستند و بانک ملت در این زمینه نیز پیشگام و سرآمد عمل خواهد کرد.
به این منظور تداوم فعالیت نظام مند کارگروه اقتصاد مقاومتی (به عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) در بانک و تبیین سیاستهای ابلاغی و نظارت بر اجرای آن از سوی این کارگروه از ضروریات می باشد. همچنین لازم است علاوه بر ارزیابی مستمر از نحوه اجرای سیاستهای راهنما، گزارش هایی نیز در دوره های سه ماهه از پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در بانک تهیه و ارائه گردد.
رئوس کلی سیاستهای راهنمای بانک ملت جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل می باشد:
۱ـ تامین مالی فعالیت ها و طرح های زیرساختی و کلیدی اقتصاد ملی به منظور تکمیل زنجیر اقتصادی مزیت دار کشور
۲ـ ارتقاء سطح مناسبات، مراودات و کیفیت خدمات بانکداری بین الملل با هدف تسهیل فعالیتهای بانکی و مالی تجار ایرانی به منظور افزایش حجم صادرات کشور و کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی.
۳ـ تسهیل مبادلات مالی و بانکی بین المللی، به منظور ورود منابع مالی و سرمایه های خارجی جهت احیاء و بهره برداری از ظرفیت های بخش های مختلف اقتصادی کشور، به ویژه در معاملات خارجی با شرط انتقال فن آوری.
۴ـ هدایت منابع مالی و اعتباری به سمت بخش واقعی اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات به بخش های مختلف تولیدی.
۵ـ تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز فعالیت ها و طرح های دانش بنیان و فعالیت های مرتبط با بخش های مهم حساس اقتصادی.
۶ـ هدایت تسهیلات پرداختی بانک به سمت بخش های مولد اقتصادی، به ویژه سرمایه گذاری های دارای بازدهی های چندگانه با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی ملی.
۷ـ افزایش قدرت و توان اعتباری بانک از طریق جذب منابع کم هزینه و وصول مطالبات معوق با هدف احیاء بخش های اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری.
۸ـ استفاده بهینه از کلیه منابع راهبردی بانک، ارتقاء سطح بازدهی شرکت ها، افزایش سطح بهره وری و مدیریت یکپارچه هزینه ها.
۹ـ اعمال دقیق و جدی ساز و کارهای نظارتی و مبارزه با پولشویی با هدف ارتقاء سطح سلامت مالی و اقتصادی.
۱۰ـ متناسب سازی محصولات، خدمات بانک و آسان سازی فرایندها و عملیات بانکی برای پاسخ گویی به نیازهای مختلف مشتریان با نگاه ویژه به بنگاه ها و صنایع خرد و متوسط تولیدی.
علی رستگار
۱۴ فروردین ۱۳۹۵