تاپ خبر۲۴: هفته بانکداری اسلامی یادآور تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی در سال ١٣۶٢ است. این قانون حاصل اراده ملت مسلمان ایران است که خواستار انطباق عملیات بانکی با قوانین و ارزش‌های اسلامی و پیراستن آن از شائبه‌های بی‌عدالتی بوده است. بی‌شک بانکداری اسلامی که اساس آن تسهیم سود، مشخص بودن […]

تاپ خبر۲۴: هفته بانکداری اسلامی یادآور تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی در سال ١٣۶٢ است.
این قانون حاصل اراده ملت مسلمان ایران است که خواستار انطباق عملیات بانکی با قوانین و ارزش‌های اسلامی و پیراستن آن از شائبه‌های بی‌عدالتی بوده است.
بی‌شک بانکداری اسلامی که اساس آن تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است می‌تواند ضامن رابطه‌ای مناسب میان عوامل کار و سرمایه بوده و برکات زیادی را دربرداشته باشد.
اینجانب ضمن تبریک این هفته، آرزومندم که بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی، توسعه‌ای بخش صنعت و معدن کشور بتواند با اجرای قوانین بانکداری اسلامی مسیر کشورمان را به سوی تحقق توسعه پایدار اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی فراهم سازد.