تاپ خبر۲۴: هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار , روز فعالان عرصه اطلاع رسانی و روز تلاشگران عرصه آگاهی بخشی است . روزی که به یاد و به پاس خاطره خبرنگاران شهید این عرصه نام گذاری شد . این روز، یادآور حماسه آفرینیهای کسانی است که بقای حقیقت را به بقای خود ترجیح دادند. یاد و […]

تاپ خبر۲۴: هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار , روز فعالان عرصه اطلاع رسانی و روز تلاشگران عرصه آگاهی بخشی است . روزی که به یاد و به پاس خاطره خبرنگاران شهید این عرصه نام گذاری شد .
این روز، یادآور حماسه آفرینیهای کسانی است که بقای حقیقت را به بقای خود ترجیح دادند. یاد و خاطره ی شهیدان خبرنگار گرامی باد.
خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند. خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمان خویش اند ، خبرنگاران کسانی اند که سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای ، مرهون تلاش های شبانه روزی و مجاهدتهای بی دریغ آنهاست.
این تلاش و مجاهدت ستودنی است . تلاشی که نتیجه آن آگاهی و بلوغ جامعه است.
بانک سپه اعتماد جامعه و مردم را به عنوان بزرگترین و با ارزشترین سرمایه خود مرهون تلاش صادقانه همکاران و زحمات ارزشمند و سترگ فعالان عرصه اطلاع رسانی می داند.
ضمن ارج نهادن به تلاش بی دریغ و ارزشمند پیامبران آگاهی بخشی , برای زحمت کشان و مجاهدین این عرصه سلامتی و موفقیت روز افزون مسالت می نمایم .

سید کامل تقوی نژاد
مدیرعامل بانک سپه