تاپ خبر۲۴:پست بانک ایران با توجه به ظرفیتها و بسترهای الکترونیکی در تمامی نقاط کشور، توانایی لازم برای توسعه خدمات ویژه بانکی را دارد . علی نعمتی عضو هیات مدیره پست بانک ایران با حضور در غرفه این بانک ضمن پاسخگویی به بازدیدکنندگان با بیان این مطلب گفت: پست بانک ایران دارای بزرگترین شبکه بانکی […]

تاپ خبر۲۴:پست بانک ایران با توجه به ظرفیتها و بسترهای الکترونیکی در تمامی نقاط کشور، توانایی لازم برای توسعه خدمات ویژه بانکی را دارد . علی نعمتی عضو هیات مدیره پست بانک ایران با حضور در غرفه این بانک ضمن پاسخگویی به بازدیدکنندگان با بیان این مطلب گفت: پست بانک ایران دارای بزرگترین شبکه بانکی است و به واسطه ارائه خدمات الکترونیکی و لحظه ای(online) در ۱۴هزار و ۵۰۰ شعبه و دفتر خدمات بانکی توانسته است بانکداری الکترونیکی را در سطح کشور توسعه دهد.
وی افزود: این بانک در حال حاضر با ایجاد زیرساختهای لازم و نصب دستگاههای کارت خوان(POS) و خودپرداز(ATM) و همچنین استفاده از نرم افزارهای بومی تمامی نیازهای بانکی هموطنان در سطح کشور بویژه در روستاها و مناطق دوردست را تامین کرده است.
نعمتی اظهار داشت: توسعه شبکه دفاتر خدمات بانکی در اقصی نقاط کشور از مهمترین برنامه های این بانک است و طبق برنامه پنجم توسعه ۶هزار دفتر خدمات بانکی روستایی دیگر راه اندازی خواهد شد.
عضو هیات مدیره تصریح ک+رد: پست بانک ایران مجهز به سرویس ابر خصوصی جهت پایداری خدمات الکترونیکی است و با این توانایی قادر است پشتیبانی مناسبی از بسترهای الکترونیک در سطح کشور داشته باشد.

وی در پایان عنوان کرد: غرفه پست بانک ایران به جهت طراحی متناسب با بانکداری الکترونیک و همچنین ارائه خدمات نوین بانکی در شعبه مجازی مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
گفتنی است: وی از سایر غرفه های این نمایشگاه بازدید به عمل آورد.