تاپ خبر۲۴:پست بانک ایران با ایجاد دفاتر بانکی در تمامی نقاط کشور به دنبال خدمت رسانی به نیازمندان واقعی است که این کار بسیار ارزشمند است.  اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و تنی چند از مدیران ستادی این بانک ضمن بیان مطلب فوق […]

تاپ خبر۲۴:پست بانک ایران با ایجاد دفاتر بانکی در تمامی نقاط کشور به دنبال خدمت رسانی به نیازمندان واقعی است که این کار بسیار ارزشمند است.

 اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و تنی چند از مدیران ستادی این بانک ضمن بیان مطلب فوق گفت: پست بانک ایران با ایجاد زیرساخت های بانکی در سطح کشور به ویژه در روستاها و مناطق دوردست توانسته است بانکداری الکترونیک و فرهنگ پس انداز را بیش از پیش ترویج کند.
وی در این نشست از زحمات و تلاش های مجموعه کارکنان و کارگزاران پست بانک ایران قدردانی کرد.
همچنین مهندس ضیائی مدیرعامل پست بانک ایران در این نشست گفت: تمام سعی و تلاش کارکنان و کارگزاران این بانک خدمت رسانی به هموطنان در سطح کشور است تا بتوانند در اشتغال زائی و رونق اقتصادی جامعه بیش از پیش سهیم باشند.
گفتنی است: در ادامه این نشست هریک از اعضای هیأت مدیره پست بانک ایران؛ دیدگاه و نظرات خود را بیان کرده و خواستار استمرار حمایت بانک مرکزی از این بانک شدند.