تاپ خبر۲۴: بانک ملّی ایران در هفت ماه ابتدای امسال بالغ بر ۵۳۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملّی ایران، این بانک در ۷ ماه ابتدای سال جاری، بیش از یک میلیون و ۱۲۸ هزار فقره تسهیلات […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملّی ایران در هفت ماه ابتدای امسال بالغ بر ۵۳۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملّی ایران، این بانک در ۷ ماه ابتدای سال جاری، بیش از یک میلیون و ۱۲۸ هزار فقره تسهیلات در قالب عقد قرض الحسنه، مضاربه، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین و… تخصیص داده است.

مشارکت مدنی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی این بانک را به خود اختصاص داد و در مدت مذکور، ۶۲ هزار و ۷۴۸ فقره تسهیلات به ارزش ۱۸۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال پرداخت شد.

همچنین بالغ بر ۴۴ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال تسهیلات مضاربه در ۵۳ هزار و ۲۰۲ فقره به تجار و بازرگانان و ۱۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال تسهیلات خرید دین در شش هزار و ۱۰ فقره به صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی پرداخت شده است.

بانک ملّی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ماه نیز ۲۵۰ هزار و ۱۱ فقره تسهیلات در قالب عقد قرض الحسنه به ارزش ۳۳ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال و ۵۰۰ هزار و ۳۶۳ فقره تسهیلات در قالب فروش اقساطی به ارزش ۱۷۳ هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

از مجموع تسهیلات پرداختی این بانک، ۲۱۴ هزار و ۵۲۹ فقره تسهیلات به ارزش ۵۲ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال به عقد جعاله و ۱۷۴ فقره تسهیلات به ارزش ۶۳۵ میلیارد ریال به عقد اجاره به شرط تملیک اختصاص دارد.

همچنین طی این مدت، ۳۸ هزار و ۷۶۶ فقره تسهیلات مرابحه به ارزش ۲۲ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال و بالغ بر دو هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات سلف به ارزش ۹ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.