تاپ خبر۲۴:بانک سینا به منظور حمایت مالی از زوج های جوان و ترویج سنت حسنه ازدواج در راستای تکالیف قانونی، ۲۳ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج، تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۰ به متقاضیان پرداخت نموده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سینا، در راستای ترویج سنت پسندیده ازدواج و تشکیل کانون خانواده و عمل به تکالیف قانونی بند “الف” تبصره” ۱۶″ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک سینا از ابتدای اجرای این طرح تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۳ هزار فقره به مبلغ ۶۴۱۳ میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج به متضاضیان این وام پرداخت کرده است.
بر اساس همین گزارش همچنین از ابتدای سال جاری تعداد ۱۷۱۰ فقره به مبلغ ۱۴۲۸ میلیارد ریال از سوی این بانک به واجدین شرایط وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
گفتنی است تعداد متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات و تعیین شعبه نیز تا تاریخ یاد شده، تعداد ۳۳۳ مورد می باشد.