تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به حدود یک میلیون و ۶۰ هزار نفر پرداخت کرد. بیشترین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی این بانک در سال گذشته در بخش ازدواج و تهیه جهیزیه بود که بر این اساس بیشتر از ۱۰هزار میلیارد ریال به حدود ۳۵۰ هزار […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به حدود یک میلیون و ۶۰ هزار نفر پرداخت کرد.
بیشترین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی این بانک در سال گذشته در بخش ازدواج و تهیه جهیزیه بود که بر این اساس بیشتر از ۱۰هزار میلیارد ریال به حدود ۳۵۰ هزار نفر از مزدوجان کشور اعطا شد.
پرداخت بیش از ۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه کارگشایی، بالغ بر دو هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه خود اشتغالی و بیش از یک هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری از جمله فعالیت‌های قابل توجه بانک ملی ایران در زمینه تامین نیازهای تسهیلاتی خرد هموطنان ارجمند بوده است.
بانک ملی ایران همچنین در سال گذشته بیش از ۳۶۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی، بالغ بر ۹۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه تعمیرات مسکن، حدود ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه درمان و بیماری و نزدیک به ۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دانشجویی پرداخت کرد.