تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سال ۹۷، بیش از یک میلیون فقره تسهیلات برای رفع نیازهای اساسی خانوارها پرداخت کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیلات پرداختی این بانک به خانوارها در ۱۲ ماه سال گذشته شامل یک میلیون و ۱۲ هزار و ۱۸۰ فقره تسهیلات رفع نیازهای […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در سال ۹۷، بیش از یک میلیون فقره تسهیلات برای رفع نیازهای اساسی خانوارها پرداخت کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیلات پرداختی این بانک به خانوارها در ۱۲ ماه سال گذشته شامل یک میلیون و ۱۲ هزار و ۱۸۰ فقره تسهیلات رفع نیازهای اساسی خانوار در قالب فروش اقساطی، جعاله و مرابحه به ارزش ۲۷۷ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال است که بیش از ۲۷ درصد مجموع تسهیلات پرداختی را شامل می شود.

همچنین هشت هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام در ۸۲ هزار و ۲۰ فقره پرداخت شده است.

این بانک با رویکرد تسهیل و حمایت از ازدواج جوانان نیز در یک سال گذشته تعداد ۲۶۴ هزار و ۹۰۹ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۴۱ هزار و ۴۹۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال تخصیص داده است.