تاپ خبر۲۴: بانک ملت پرداخت آخرین مرحله سود قطعی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس را آغاز کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به رعایت مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸‏‏‏‏‏‏‏ مردادماه۱۳۷۷ هیات وزیران، مرحله هشتم و آخرین مرحله پرداخت سود […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت پرداخت آخرین مرحله سود قطعی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس را آغاز کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به رعایت مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸‏‏‏‏‏‏‏ مردادماه۱۳۷۷ هیات وزیران، مرحله هشتم و آخرین مرحله پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس منتشره در تاریخ سوم اسفندماه ۱۳۸۹، از طریق شعب منتخب این بانک به دارندگان برگه تسویه نهایی، قابل پرداخت خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، دارندگان برگه تسویه نهایی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس منتشره سال ۱۳۸۹ می توانند از روز ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری با همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی و مراجعه به شعب منتخب بانک ملت، سود قطعی خود را دریافت کنند.