تاپ خبر۲۴:سود سهام شرکت ایران ترانسفو از طریق تمامی شعب بانک ملت به سهامداران این شرکت پرداخت می شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، سهامداران شرکت ایران ترانسفو می توانند با مراجعه به هریک از شعب بانک ملت در سراسر کشور و ارائه مدارک سهامداری و پرکردن فرم مخصوص […]

تاپ خبر۲۴:سود سهام شرکت ایران ترانسفو از طریق تمامی شعب بانک ملت به سهامداران این شرکت پرداخت می شود.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، سهامداران شرکت ایران ترانسفو می توانند با مراجعه به هریک از شعب بانک ملت در سراسر کشور و ارائه مدارک سهامداری و پرکردن فرم مخصوص عملیات پرداخت ویژه، نسبت دریافت سود سهام این شرکت اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، پرداخت ویژه خدمتی است که از طریق سامانه بانکداری متمرکز بانک ملت به مشتریان این بانک ارائه می شود.