تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران در راستای حمایت از کسب و کار بنگاه های اقتصادی، بیش از سه هزار میلیارد ریال تسهیلات در هفت ماه ابتدای سال جاری به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس در مدت مذکور ۲۸۹ […]

تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران در راستای حمایت از کسب و کار بنگاه های اقتصادی، بیش از سه هزار میلیارد ریال تسهیلات در هفت ماه ابتدای سال جاری به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس در مدت مذکور ۲۸۹ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط بالغ بر سه هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
همچنین این بانک تعداد ۸۰۵ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از دو هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال طی هفت ماه ابتدای سال جاری در برنامه اشتغال فراگیر تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور با هدف افزایش اشتغال پرداخت کرده است.
در مدت مذکور همچنین بانک ملی ایران تعداد ۲۴ فقره تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی خود به ارزش ۱۹۲ میلیون و ۳۳۲ هزار دلار و ۲۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال در حوزه های انتقال آب، خرید کشتی، احداث راه آهن، نیروگاه و هتل و گازرسانی به شهرها و روستاها و… مصوب کرده است.