تاپ خبر۲۴:پرداخت خالص عواید حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده پرداخت خالص عواید حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده بانک سینا به سهامداران این بانک آغاز شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۳ سهامدار این بانک بوده […]

تاپ خبر۲۴:پرداخت خالص عواید حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده

پرداخت خالص عواید حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده بانک سینا به سهامداران این بانک آغاز شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۳ سهامدار این بانک بوده و یا از طریق شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار نسبت به خرید حق تقدم اقدام کرده و در افزایش سرمایه مصوب در تاریخ یاد شده شرکت نکرده اند، می توانند با مراجعه به شعب بانک سینا در سراسر کشور نسبت به دریافت خالص عواید حاصل از فروش حق تقدم اقدام نمایند.
سهامداران حقیقی لازم است با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه به همراه تصویر آن (وکلای سهامداران نیز با ارائه اصل و رونوشت وکالت نامه خود) و سهامداران حقوقی با درخواست کتبی، اعلام شماره حساب، آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت به یکی از شعب بانک سینا مراجعه نمایند.